Ogólne

wstecz

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 24.03.2023.


Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które zaplanowano na dzień 24.03.2023r w piątek o godzinie 18:00 - I termin , 18:15-  II termin. 
Miejsce spotkania - Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie (pokój trenerów).
 
Program Spotkania: 
 
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie. sprawozdania finansowego za rok 2022.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wytypowanie i wybór kandydatów do zarządu UKP Kmita Zabierzów na kolejną kadencję.
5. Wytypowanie i wybór kandydatów do komisji rewizyjnej na kolejną kadencję. 
6. Wolne wnioski- tematy sportowe.
7. Wolne wnioski tematy organizacyjne.
8. Zakończenie zebrania.